Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 1010 (alt. NJA 2018:82)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2004 s. 354;NJA 2006 s. 577;NJA 2013 s. 654;NJA 2014 s. 559;NJA 2015 s. 826;Högsta domstolens dom den 5 juli 2018 i mål B 4885-17;Högsta domstolens dom den 13 juli 2018 i mål B 4680-17;Högsta domstolens dom den 10 oktober 2018 i mål B 2678-18

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).