Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 1038 (alt. NJA 2018:83)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2005 s. 792;"Trollhotellen" NJA 2012 s. 858;"Konkursbolagets skulder" NJA 2018 s. 602