Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 1073 (alt. NJA 2018:86)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
"Lernacken" NJA 2017 s. 806;"Lernacken II" NJA 2018 s. 229

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).