Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 1127 (alt. NJA 2018:91)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2000 s. 712;NJA 2013 s. 762;NJA 2016 s. 369;Francovich, C-6/90 och C-9/90;EU:C:1991:428; Brasserie du pêcheur, C-46/93 och C-48/93;EU:C:1996:79; HI, C-92/00;EU:C:2002:379; Alcatel Austria m.fl., C-81/98;EU:C:1999:534; Combinatie Spijker, C-568/08;EU:C:2010:751; Orizzonte Salute, C-61/14;EU:C:2015:655; Fosen-Linjen, E-16/16, EFTA Ct. Rep. 2017 s. 617

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).