Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 767 (alt. NJA 2018:62)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1972 s. 323;NJA 1981 s. 335;NJA 1989 s. 829;NJA 1992 s. 357;NJA 1994 s. 732;NJA 1999 s. 25;NJA 2002 s. 270;NJA 2011 s. 89;NJA 2011 s. 466;NJA 2012 s. 45;NJA 2016 s. 95;NJA 2016 s. 1143;NJA 2017 s. 531;NJA 2017 s. 806

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).