Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 816 (alt. NJA 2018:65)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2012 s. 555