Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2018 s. 975 (alt. NJA 2018:79)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2004 s. 702;NJA 2013 s. 376;NJA 2016 s. 3