Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 136 (alt. NJA 2019:10)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2013 s. 253;NJA 2017 s. 501