Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 171 (alt. NJA 2019:14)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1990 s. 419;NJA 2003 s. 379;NJA 2007 s. 475;NJA 2010 s. 734;NJA 2012 s. 183;NJA 2015 s. 741;NJA 2017 s. 226;NJA 2018 s. 291