Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 238 (alt. NJA 2019:17)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2008 s. 359;NJA 2018 s. 378