Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 3 (alt. NJA 2019:1)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2005 s. 180;NJA 2016 s. 1011;NJA 2017 s. 9;NJA 1985 s. 813