Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 305 (alt. NJA 2019:23)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1937 s. 185;NJA 1995 s. 25;NJA 2003 s. 414;NJA 2013 s. 654;NJA 2015 s. 769;Högsta domstolens domar den 14 december 2018 i målen B 5389-17, B 5253-17 respektive B 1751-18