Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 327 (alt. NJA 2019:25)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1998 s. 82;NJA 2005 s. 864;NJA 2010 s. 274;NJA 2013 s. 1055;NJA 2014 s. 482;Hauschildt v. Denmark, no. 10486/83, den 24 maj 1989;Padovani v. Italy, no. 13396/87, den 26 februari 1993;Daktaras v. Lithuania, no. 42095/98, den 10 oktober 2000;Perote Pellon c. Espagne, no. 45238/99, den 25 juli 2002;Cianetti c. Italie, no. 55634/00, den 22 april 2004;Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no. 21369/04, den 22 juli 2008