Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 347 (alt. NJA 2019:27)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1982 s. 164;NJA 1982 s. 193;NJA 1990 s. 210;NJA 2015 s. 769;NJA 2017 s. 430;M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, ECHR 2003-XII;Söderman v. Sweden [GC], no. 5786/08, ECHR 2013

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).