Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 399 (alt. NJA 2019:30)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
-