Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 414 (alt. NJA 2019:32)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
-