Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 423 (alt. NJA 2019:33)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
Syed, C-572/17, EU:C:2018:1033