Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 47 (alt. NJA 2019:5)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1990 s. 526;NJA 1997 s. 535;NJA 1998 s. 501;NJA 2017 s. 677

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).