Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 492 (alt. NJA 2019:38)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 2017 s. 531;NJA 2017 s. 1129;NJA 2018 s. 574;NJA 2018 s. 634;NJA 2018 s. 767 I;NJA 2018 s. 1010 I