Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 531 (alt. NJA 2019:43)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
NJA 1995 s. 219;NJA 2007 s. 219;NJA 2012 s. 105;NJA 2014 s. 259;NJA 2016 s. 680;NJA 2018 s. 983;C-462/01, EU:C:2003:33

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).