Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

PMÖD 2017:1

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Lagrum
NJA 2007 s. 431;EU-domstolens dom i mål C-314/12, UPC Telekabel, EU:C:2014:192;EU-domstolens dom i mål C-494/15, Tommy Hilfiger, EU:C:2016:528;EU-domstolens dom i mål C-484/14, Tobias Mc Fadden, EU:C:2016:689;EU-domstolens dom i mål C-106/89, Marleasing, EU:C:1990:395;EU-domstolens dom i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, EU:C:2004:275;EU-domstolens dom i mål C-316/05, Nokia mot Joacim Wärdell, EU:C:2006:789;EU-domstolens dom i mål C-70/10, Scarlet Extended SA, EU:C:2011:771

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).