Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 102

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1993 ref. 99;RÅ 2000 ref. 56