Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 115

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
NJA 1961 s. 715;NJA 1975 s. 589;NJA 1977 s. 751;NJA 1979 s. 602;NJA 1999 s. 275;NJA 1999 s. 749