Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 117

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2009 ref. 94