Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 122

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
EG-domstolens dom i mål nr C-350/96, Clean Car Autoservice;EG-domstolens dom i mål nr C-234/01, Gerritse;EG-domstolens dom i mål nr C-290/04, Scorpio

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).