Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 123

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom i mål C-321/05, Kofoed.