Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 48

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1989 ref. 116 I;NJA 1992 s. 66