Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 49

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1932 Fi 866;RÅ 1932 Fi 867;RÅ 1989 ref. 55