Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 50

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom i mål C-111/05, Aktiebolaget NN;EU-domstolens dom i mål C-88/09, Graphic Procédé