Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 50

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom i mål C-111/05, Aktiebolaget NN;EU-domstolens dom i mål C-88/09, Graphic Procédé

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).