Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 55

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1990 ref. 36;RÅ 2003 ref. 34