Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 56

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2003 ref. 36;EU-domstolens dom i mål C-4/94 BPL Group;EU-domstolens dom i mål C-408/98 Abbey National;EU-domstolens dom i mål C-465/03 Kretztechnik;EU-domstolens dom i mål C-29/08 SKF.

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).