Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 61

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1990 ref. 109;RÅ 2000 not. 181;RÅ 2004 not. 82;RÅ 2004 not. 112;RÅ 2007 not. 206;RÅ 2007 not. 207;NJA 1988 s. 218;NJA 1998 s. 320;NJA 2002 s. 619;NJA 2006 N 23;EU-domstolens dom i mål C-104/06, kommissionen mot Sverige

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).