Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 63

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2008 ref. 57;RÅ 2004 ref. 94