Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 67

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1996 not. 241;RÅ 1999 ref. 17;RÅ 2004 not. 177