Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 81

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 2007 ref. 36 (I-III);RÅ 2009 ref. 12;RÅ 2009 ref. 21