Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 84

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
RÅ 1984 1:14;RÅ 2004 ref. 132 I och II;RÅ 2005 ref. 57