Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RÅ 2010 ref. 94

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Lagrum
EU-domstolens dom i mål nr C-415/04, Stichting Kindeopvang Enschede;RÅ 2003 ref. 21