Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2006:45

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1975 s. 611;NJA 1987 s. 500;NJA 1989 s. 64;NJA 2000 s. 10