Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2006:69

Instans
Hovrätterna
Lagrum
RH 1986:47;Statens va-nämnds avgöranden 152/95 och 31/74