Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2007:16

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1990 s. 526;NJA 1997 s. 535