Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2007:84

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1983 s. 887;NJA 1998 s. 604