Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2007:86

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 2004 s. 354;RH 2007:45