Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2008:9

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1998 s. 361;EG-domstolens dom den 22 februari 1979 i mål C 133/78, Gourdain v Franz Nadler, REG 1979, s. I-733;Begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen i målet C-339/07 (EGT C 269, 2007, s. 18).

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).