Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2009:47

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1993 s. 553;NJA 1999 s. 460