Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2009:87

Instans
Hovrätterna
Lagrum
EG-domstolens dom den 30 november 1976 i mål 21/76 Handelskwekerij G.J. Bier BV mot Mines de potasse d'Alsace SA;EG-domstolens dom den 27 september 1988 i mål 189/87 Kalfelis mot Bankhaus Schröder;EG-domstolens dom den 17 juni 1992 i mål C-26/91 Jakob Handte & Co. GmbH mot Traitements mécano-chimiqies des surfaces SA;EG-domstolens dom den 27 oktober 1998 i mål C-51/97 Réunion européenne SA m.fl. mot Spliethoff¿s Bevrachtingskantoor BV o.a.;NJA 1999 s. 575