Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2010:23

Instans
Hovrätterna
Lagrum
EG-domstolens dom den 4 mars 1982 i mål 38/81 Effer;EG-domstolens dom den 22 mars 1983 i mål 34/82 Peters;EG-domstolens dom den 17 juni 1992 i mål C-26/91 Handte;EG-domstolens dom den 6 december 1994 i mål C-406/92 Tatry, p. 36-44;EG-domstolens dom den 27 oktober 1998 i mål C-51/97 Réunion européenne;EG-domstolens dom den 19 februari 2002 i mål C-256/00 Besix;EG-domstolens dom den 13 juli 2006 i mål C-4/03 Antriebstechnik;EG-domstolens dom den 3 maj 2007 i mål C-386/05 Color Drack;EG-domstolens dom den 9 juli 2009 i mål C-204/08 Rehder, särskilt p. 42;EG-domstolens dom den 27 september 1988 i mål 189/87 Kalfelis;EG-domstolens dom den 26 mars 1992 i mål C-261/90 Reichert II;EG-domstolens dom den 17 september 2002 i mål C-334/00 Tacconi;NJA 1975 s. 45