Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2010:62

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1985 s. 544;NJA 1986 s. 489;NJA 2007 s. 1037;Europadomstolens dom Allan mot Storbritannien den 5 november 2002;Europadomstolens dom Heglas mot Tjeckien den 1 mars 2007;Europadomstolens dom Bykov mot Ryssland den 10 mars 2009

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).