Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2010:70

Instans
Hovrätterna
Lagrum
RÅ 1992 ref. 35;Europadomstolens dom den 6 februari 2001 i mål 30428/96 Beer p. 16-21;Europadomstolens dom den 22 maj 2001 i mål 33592/96 Baumann p. 3 och 71

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).