Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2011:20

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1987 s. 982;MD 2002:23;MD 2005:34;Göta hovrätts dom 2008-07-22 i mål FT 294-08;Hovrättens för Västra Sverige dom 2008-06-04 i mål FT 4835-07

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).