Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

RH 2011:27

Instans
Hovrätterna
Lagrum
NJA 1997 s. 368;NJA 1994 s. 304;NJA 1992 s. 555